Kolaże pt. kontrasty wykonane zostały przy użyciu folii szablonowej, kartonów, kalek i siatek. Technika ta pozwoliła mi na różnorodne wariacje, nałożenia, przenikania zespolonych ze sobą form. Chodziło mi o uzyskanie jedności a zarazem wielości, tożsamości a jednocześnie odmienności modela. W prezentowanych pracach zawarłam dwa cykle, etapy przemian życia kobiety i mężczyzny. Siedem etapów życia kobiety są autoportretem przemian mojej kobiecości, podobnie etapy życia mężczyzny oparte są o studium bliskiej mi osoby.